Sierpień/wrzesień august/september

NAUKA JĘZYKÓWLANGUAGE ARTS

 • POZNAJEMY LITERY W NASZYCH IMIONACH
 • WE ARE LEARNING ALL THE LETTERS IN OUR NAMES
 • ZAŁOŻYLIŚMY ZESZYT ALFABETOWY I UCZYMY SIĘ POPRAWNIE PISAĆ LITERKI Aa, Mm, Ee, Tt
 • WE STARTED WORKING IN OUR ALPHABET NOTEBOOKS
 • WSPÓLNIE CZYTAMY KSIĄŻKĘ POD TYTUŁEM “CIEKAWE CO BĘDZIE JUTRO”  I POZNAJEMY JEJ GŁÓWNĄ BOHATERKĘ ROZALKĘ
 • WE ARE READING A STORY CALLED “CIEKAWE CO BĘDZIE JUTRO” AND GETTING TO KNOW THE MAIN CHARACTER ROSALIA

MATH – MATEMATYKA

 • Positional words Wyrazy pozycyjne
 • Writing numbers Pisanie cyfr

NAUKI O SPOŁECZEŃSTWIESOCIAL STUDIES

 • poznajemy słownictwo związane ze szkołą.  We are learning school related vocabulary.
 • poznajemy teren szkoły.  We are getting to know our school.
 • poznajemy regulamin klasowy oraz szkolny.  We are practicing following school and classroom directions.

_______________________________________

Maj – May

… to miesiąc pełen wydarzeń!  W tym miesiącu odbył się pierwszy Festiwal Polskiej Kultury oraz odwiedzili nas autorzy z Polski, Państwo Aleksandra i Daniel Mizielińscy, oraz byliśmy na “wycieczce rowerowej.”

… what a busy month.  This month we had our First Festival of Polish Culture.  We also hosted authors from Poland, Aleksandra and Daniel Mizielińscy.  We also took a trip to a miniature town to practice bike safety.

Zdjęcia z Festiwalu 

Aleksandra i Daniel Mizielińscy

Image result for mizielińscy

Image result for mizielińscy książkiImage result for mizielińscy książkiImage result for mizielińscy książkiImage result for mizielińscy książki

Image result for mizielińscy książkiImage result for mizielińscy książkiImage result for mizielińscy książki

NAUKA JĘZYKÓWLANGUAGE ARTS

 

Image result for basia książkaImage result for franklin książki bardzo duże litery

Image result for zoe i groszek seria

Piszemy książki na podstawie wydarzeń z życia.  We write books based on real life situations.

Piszemy książki o bohaterach z przeczytanych książek, oraz bohaterach wymyślonych przez nas.  We write books about characters we know from reading and our own characters.

Czytamy książki i analizujemy głównego bohatera.  Nazywamy cychy wyglądu, oraz poznajemy cechy charakteru głównego bohatera.  We read books to learn about the main character.  We name the character’s traits.

Czytamy aby rozpoznać problem i rozwiązanie, oraz ćwiczymy sprawne opowiadanie o książce.  We read to find out about the problem and the solution, we also practice retelling a story.

MATH – MATEMATYKA

We practice addition and subtraction using teen numbers.  Ćwiczymy dodawanie i odejmowanie do dwudziestu.

We solve story problems.  Rozwiązujemy zadania z treścią.

We are learning about flat shapes (triangle, square, circles, rectangle, pentagon, rhombus, trapezoid) and 3D shapes (cone, sphere, cube, rectangular prism).  Uczymy się o kształtach płaskich (trójkąt, kwadrat, koło, prostokąt, pięciobok, romb, trapez) oraz o kształtach trójwymiarowych (stożek, kula, sześcian, prostopadłościan)

NAUKI O SPOŁECZEŃSTWIESOCIAL STUDIES

Rozmawiamy o różnicach i podobieństwach między ludźmi, zwyczajami i kulturami.  We are learning and discussion similarities and differences between people, traditions and cultures.

 

Marzec – March

Świętowaliśmy urodziny Doktora SeussWe celebrated Dr. Seuss BirthdAYimgres imgres-1 imgres-4 imgres-2imgres-3

 

 

KSIĄŻKI KTÓRE PRZECZYTALIŚMY W MARCU:

“Zoe i Groszek – Cześć Oskar!”

imgres-5

BOOKS WE HAVE READ IN MARCH:

imgres

NAUKA JĘZYKÓWLANGUAGE ARTS

 • Stosujemy “Super moce czytelnika” przy czytaniu każdego tekstu
 • We use the “Super Reader Powers” to read every text
 • Zapisujemy swoje przemyślenia na temat przeczytanych książek w nowym zeszycie: Zeszyt mola książkowego!
 • We have new notebook!  The Book Worm Notebook.  We use it to note are thoughts after listening to a read aloud.
 • Na warsztatach pisarskich uczymy się pisać historie oparte o wydarzenia z życia wzięte.  Nasze historie mają początek, środek i koniec.  Od niedawna każdy z nas ma “Warsztatowego partnera” – razem będziemy pisać jeszcze lepsze historie.
 • In Writers Workshops we are learning to write stories based on real life situations.  Our stories have beginning, middle and end.  Recently, writers teamed up with a “Workshop partner.”  Together they will write even better stories.

NEW SIGHT WORDS:

she, was, 

NAUKI ŚCISŁE/PRZYRODASCIENCE

Kontynuujemy naukę o drewnie.  We continue to learn about wood.

MATH – MATEMATYKA

 • Subtraction within 10.  Odejmowanie w zakresie 10.
 • Addition within 10.  Dodawanie w zakresie 10.
 • Writing numbers 0-20.  Pisanie cyfr 0-20.

Luty – February

KSIĄŻKI KTÓRE PRZECZYTALIŚMY W LUTYM:

“Alberta szuka miłości”

imgres-4

“Zoe i Groszek – Gdzie jest Kłębuszek?”

imgres-1

BOOKS WE HAVE READ IN FEBRUARY:

“Love, Splat”

imgres-3  

“Mr. Poppers Penguins.”

imgres

“What if everybody did that?”

imgres-2

NAUKA JĘZYKÓWLANGUAGE ARTS

POLSKI:

 • Czytamy słowa dzieląc je na sylaby.  When we read words we read the syllables.
 • Piszemy wyrazy dzieląc je na sylaby.  When we write words, we write the syllables.
 • Piszemy zdania pamiętając o WIELKIEJ literze na początku, odstępach między wyrazami, oraz o kropce na końcu zdania.  When we write sentences, we remember about CAPITAL letter at the beginning, spaces between words and a period at the end.

ENGLISH:

 • We continue to learn new sight words.  Poznajemy kolejne “słowobrazy.” 
 • Sight words we know:
  • and
  • a
  • are
  • can
  • do
  • go
  • he
  • I
  • like
  • my
  • see
  • the
  • to
  • we
  • with
  • you
  • is
  • little

NAUKI ŚCISŁE/PRZYRODASCIENCE

 • Uczymy się o drewnie i papierze.
  • co to są trociny?
  • do czego służy drewno?
  • czy drewno tonie?
  • rodzaje drewna
 • We are learning about wood and paper.
  • what are wood shavings?
  • what is made of wood?
  • does wood float or sink?
  • different kinds of wood

MATEMATYKAMATH

 • Addition within 10.  Dodawanie w zakresie 10.
 • Writing numbers 0-20.  Pisanie cyfr 0-20.

 

 

 

Październik – October

NAUKA JĘZYKÓWLANGUAGE ARTS

 • Kontynuujemy poznawanie liter alfabetu w obu językach – praca w zeszytach alfabetowych (s, d, j, w)
 • We continue learning about the alphabet in both languages (s, d, j, w)

 

 • Poznajemy, czytamy i piszemy  “słowobrazy” po angielsku.
 • We are learning new sight words every week.  Practice reading and writing them.
 • Skończyliśmy czytać książkę pod tytułem “8 Class Pets + 1 Squirell / 1 Dog = CHAOS”.  Zapytaj swoje dziecko o przygody wiewiórki, która biegała po szkole.
 • We finished reading “8 Class Pets + 1 Squirell / 1 Dog = CHAOS”.  Ask your child about all the silly things the Squirell did.

Image result for classroom pets chaos

 • Jesteśmy w trakcie czytania książki “Czerwony Helikopter”, Małgorzata Musierowicz.  Poznajemy przygody Andrzejka i Witusia.
 • Currently we are reading a book by Małgorzata Musierowicz “Czerwony Helikopter”.Image result for czerwony helikopter małgorzata musierowicz

NAUKI ŚCISŁE/PRZYRODASCIENCE

 • Obserwujemy zmiany związane z porą roku.  Jedziemy na WYCIECZKĘ aby zobaczyć jak zmienia się farma jesienią.
 • We are observing all the changes that Fall brings.  Going on a FIELD TRIP to the farm will help us see how nature changes during fall.
 • W tym miesiącu będziemy obserwować i uczyć się o środowiskach zwierząt.  Co zwierzęta potrzebują aby przetrwać.  Czym się różnią i jakie mają podobieństwa.
 • We will be observing animals and their habitats.  Learning what different animals need to survive.  How animals are similar and different from each other.

 

MATEMATYKAMATH

 • Liczby w zakresie 20.
 • Numbers within 20.

Wrzesień – September

 • POZNAJEMY LITERY W NASZYCH IMIONACH
 • WE ARE LEARNING ALL THE LETTERS IN OUR NAMES

 

 • ZAŁOŻYLIŚMY ZESZYT ALFABETOWY I UCZYMY SIĘ POPRAWNIE PISAĆ LITERKI Aa, Mm, Ee, Tt
 • WE STARTED WORKING IN OUR ALPHABET NOTEBOOKS

 

 • WSPÓLNIE CZYTAMY KSIĄŻKĘ POD TYTUŁEM “CIEKAWE CO BĘDZIE JUTRO”  I POZNAJEMY JEJ GŁÓWNĄ BOHATERKĘ ROZALKĘ
 • WE ARE READING A STORY CALLED “CIEKAWE CO BĘDZIE JUTRO” AND GETTING TO KNOW THE MAIN CHARACTER ROSALIA
 • imgres

 

 • ZACZYNAMY PISAĆ W ZESZYCIE PISARZA
 • WE STARTED WRITING IN OUR WRITER’S NOTEBOOKS

 

 • ZACZYNAMY PISAĆ W DZIENNIKU MOLA KSIĄŻKOWEGO
 • .. AND READER’S JOURNALS

 

 • UCZYMY SIĘ POPRAWNIE PISAĆ CYFRY OD 0-10
 • WE ARE PRACTICING WRITING NUMBERS 0-10

 

 • OKREŚLAMY POZYCJE PRZEDMIOTÓW, Z POMOCĄ MATEMATYCZNYCH POTWORKÓW
 • WE ARE LEARNING POSITIONAL WORDS, SILLY MONSTERS ARE HELPING US LEARN THIS SKILL

imgres

 

 

 

 

 

 

 

Z radością witam wszystkich moich Zerówkowiczów i ich rodziny.  Nie mogę się doczekać aż będziemy się poznawać i wspólnie uczyć.  Czeka nas nie lada przygoda w klasie dwujęzycznej.

Wasza,

Pani Joanna Pawlina

Welcome to all of my Kindergartners and their Families.  I can’t wait to get to know you all.  I hope you are all ready for an amazing adventure in our Dual Language Classroom.

Yours,

Mrs. Pawlina